شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٦
Image news

دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دانشگاه سمنان منتشر شد + دانلود

دومین شماره الکترونیکی خبرنامه دانشگاه سمنان با تلاش روابط عمومی دانشگاه منتشر شد .


متن کامل خبر
Image news

آگهی تجدید مناقصه واگذاری امور انتظامات و نگهبانی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان در نظر دارد امور انتظامات و نگهبانی واحدهای تابعه خود را به مدت یکسال از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار حقوقی واجد شرایط و دارای سوابق کافی و تجربه کار مفید در این زمینه واگذار نماید.


متن کامل خبر
Image news

تقویت کار آفرینی در دانشگاهها از برنامه های جدی وزارت علوم است

مدیر کل حوزه وزارتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دانشگاه سمنان از تشکیل کارگروه هایی در وزارت علوم برای قوت گرفتن کار آفرینی در دانشگاهها خبر داد .


متن کامل خبر
Image news

آگهی تجدید مناقصه امور مربوط به باغبانی، احیا، نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان در نظر دارد امور مربوط به باغبانی، احیا، نگهداری و توسعه فضای سبز واحدهای تحت پوشش خود را در سال 1397 از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و دارای سوابق مفید در نگهداری فضای سبز واگذار نماید.


متن کامل خبر
Image news

آگهی تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان در نظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی واحدهای تابعه خود را در سال 1397 از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار حقوقی واجد شرایط با سوابق کافی و تجربه مفید دراین زمینه واگذار نماید.


متن کامل خبر