چهارشنبه ٠٩ مهر ١٣٩٣
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
ليست كامل اساتيد(CV)
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
 
- - - استاديار شاهين آتشبار طهراني
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
- - مناطق خشک و بیابانی استاديار هایده آرا
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
 
- دانشكده هنر صنايع دستي مربي احسان آرمان
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
sazadi@semnan.ac.ir
 
 
 
- - مهندسي پزشکي استاديار ساسان آزادي كنارمركي
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
mashoori@semnan.ac.ir
 
 
- دانشكده مهندسي مكانيك دانشيار محمدرضا آشوري
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
 
- دانشكده علوم انساني گروه آموزشي اقتصاد استاديار رضا آقابابائي
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
 
- دانشكده هنر گرافيك مربي سيروس آقاخاني
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
-
- دانشكده هنر طراحي صنعتي مربي فرهاد آل علي
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
kebrahimi@semnan.ac.ir
 
 
 
- دانشكده علوم انساني حسابداري استاديار سيدكاظم ابراهيمي
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
m-ebrahimi@sun.semnan.ac.ir
 
 
3364569 مديريت تحصيلات تکميلي معارف اسلامي مربي محمود ابراهيمي ورکياني
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
- - تربیت بدنی استاديار محسن ابراهیمی
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
 
- علوم پايه زيست شناسي استاديار شمس الضحي ابوالمعالي
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
shabolmaali@semnan.ac.ir
 

-

- دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مربي شيث ابوالمعالي
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
mabouata@gmail.com
 
 
3354085 دانشكده علوم انساني گروه آموزشي حقوق استاديار محمد ابوعطا
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
esmaiel.abounoori@profs.semnan.ac.ir
 
 
- دانشكده اقتصاد گروه آموزشی اقتصاد استاد اسمعیل ابونوری
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
 
- دانشكده هنر گرافيك استاديار سيدابوتراب احمدپناه
 
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
j_panahi@semnan.ac.ir
 
 
334891 آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد گروه آموزشي علوم پايه استاديار سيدجواد احمدپناهي
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
 
- دامپزشكي شهميرزاد پاتوبيولوژي استاديار محمود احمدي همداني
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
- - پژوهش هنر - فرش مربي رضوان احمدی پیام
پست الکترونیک عنوان مدیریتپورتال
پست الکترونیک پورتال اساتيد سايت شخصي رزومه تلفن دانشكده گروه مرتبه نام و نام خانوادگي
-
 
 
 
3366995 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر گروه آموزشی قدرت و کنترل استاديار مجتبی احمدیه خانه سر
[2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]   صفحه بعدی >>
پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما
Copyright  © 2014 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .