دوشنبه ٠١ آبان ١٣٩٦ |
Image news

برگزاری نشست تخصصی نقش تحقيق و توسعه در مدلهاي جديد كسب و كار در بنگاههاي اقتصادی

نشست تخصصي " نقش تحقيق و توسعه در مدلهاي جديد كسب و كار در بنگاههاي اقتصادی "با حضور مدیران واحدهای صنعتی در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برگزار شد .


متن کامل خبر
Image news

دانشگاه سمنان و دانشگاه استرازی کارولی ایگر مجارستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دانشگاه سمنان و دانشگاه استرازی کارولی ایگر مجارستان یادداشت توافق همکاری های مشترک علمی و آموزشی امضا کردند.


متن کامل خبر
Image news

دبير شوراي بررسي موارد خاص استان سمنان منصوب شد

معاون دانشجويي دانشگاه سمنان، به عنوان دبير شوراي بررسي موارد خاص استان سمنان منصوب شد.


متن کامل خبر