يکشنبه ٠٧ دی ١٣٩٣ |
Image news

سومین جشنواره بورس ایده ها در دانشگاه سمنان برگزار می شود

سومین جشنواره بورس ایده ها در حوزه انرژی یازدهم اسفند ماه در تالار دانش دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان برگزارمی شود.


متن کامل خبر
Image news

کارمند دانشگاه سمنان به دلیل آشنایی با کمکهای اولیه ، کودک دوساله را از مرگ حتمی نجات داد

آموزش کمکهای اولیه به کارکنان دانشگاه سمنان باعث نجات جان کودک دوساله شد.


متن کامل خبر