يکشنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٤ |
Image news

از دریچه ی دوربین

بهار در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان واقع در شهرستان مهدیشهر .


متن کامل خبر
Image news

اولین دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان از پایان نامه خود دفاع کرد

اولین دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان با دفاع از پایان نامه خود با عنوان طرح تولید نانو کامپوزیت دمابالا فارغ التحصیل شد .


متن کامل خبر
Image news

دومین دوره مسابقات سودوکو در سطح دانشگاهی در دانشگاه سمنان برگزار شد

دومین دوره مسابقات سودوکو در سطح دانشگاهی با حضور بیش از 80 تیم از دانشگاه های آموزش عالی شهرستان سمنان در دانشگاه سمنان برگزار شد .


متن کامل خبر
Image news

دانشگاه سمنان ميزبان اولين كنفرانس ملي بازار يابي خدمات

اولين كنفرانس ملي بازار يابي خدمات ، هشتم ارديبهشت در دانشگاه سمنان برگزار مي شود .


متن کامل خبر